Vänersborgs Vattenskidklubb
Vattenskidskola

Vattenskidskola

Vår ungdomsverksamhet riktar sig till barn och ungdomar t.o.m. 14 år. Den består av två delar:

Vattenskidskola – Steg II

Torsdagskvällar under v 24 -28 (start 17 juni)
Grupp 1: 17:00 – 19:00
Grupp 2: 19:00 – 21:00

Säsongens vattenskidskola vänder sig i första hand till de som kan åka lite grand, t.ex. deltagare från förra årets vattenskidskola.

Här åker du tillsammans med din grupp och dina ledare. Vi jobbar vidare med grunderna: att starta från vattnet, stå korrekt på skidorna, svänga över vågorna, osv. Samt tar nästa steg i utvecklingen.

Som deltagare i Vattenskidskolan har du även tillgång till fri träning på övriga tider, se nedan.

Vattenskidskolan kostar inget extra utöver de ordinarie avgifterna nedan. Men som deltagare i vattenskidskolan ska du lösa Träningsavgift Säsong (inte enstaka åk).

Deltagarna åker i turordning enligt kölista. Åkens längd och antal beror på kölistans längd den aktuella kvällen. Oftast blir det ”bara” ett kortare, men fokuserat, åk på dessa träningar.

För att minska väntetiderna något delar vi upp deltagarna i två grupper med olika starttider:

Till vattenskidskolan har vi ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Info och anmälan: info@vvsk.com

Fri träning

Åk när du vill, på våra ordinarie Träningstider

Denna verksamhet är naturligtvis öppen för alla våra ungdomar, oavsett deltagande i vattenskidskolan.

Fri träning innebär att du åker vattenskidor så mycket du vill inom ramen för föreningens träningstider. Ibland är dina kompisar och ledare från vattenskidskolan på plats, ibland är det någon annan. Oavsett vem som är båtförare/ledare så är du precis lika välkommen som alla andra på dessa träningar. Precis som under vattenskidskolan så sätter du upp dig på kölistan och åker när det är din tur. Mellan åken umgås du med gamla och nya kompisar i alla åldrar, medan mamma och pappa fikar i vårt café 🙂

Torsdagskvällar är ungdomskvällar. Det innebär att din åldersgrupp är prioriterad för åkning. I mån av plats i kölistan låter vi även Juniorer träna på dessa tider. På dessa träningar kan det vara olika båtförare och ledare från gång till gång.

Kostnader / Avgifter

Ungdomar betalar avgifter enligt vår ordinarie modell. Sammanfattningsvis är det:

Medlemsavgift: 300 kr, eller 800 kr för hela familjen
Träningsavgift Säsong: 300 kr, eller träningsavgift per åk (beroende av åkets längd)
Bränsle: efter egen förbrukning (för nybörjaren rör det sig om ca 2 liter per åk)

Självklart får du prova innan du bestämmer dig för att gå med. När du provar så betalar du samma taxa som våra medlemmar, för nybörjaren kostar det ca 50 – 150 kr (beroende på åkets längd och hastighet).