Vänersborgs Vattenskidklubb
Träningstider

Träningstider

Klicka för större bild. Grundschema under högsäsong, avvikelser förekommer.

Vår anläggning är öppen för vattenskidåkning under ”grön tid”, den isfria delen av året. Då kan våra medlemmar åka spontant i mån av tillgänglig båtförare. Under högsäsong har vi även schemalagda bemannade aktiviteter (”blå tid”).

Grön tid – Spontanträning

”Grön” tid är den tid då vattenskidåkning får äga rum enligt de tillstånd vi har från kommunen. Under ”grön” tid kan vi alltså träna fritt under förutsättning att behörig båtförare finns tillgänglig. Båtförarens förutsättningar är styrande under ”grön” tid, upplägget görs upp i dialog med åksugna vid respektive tillfälle (båtföraren är ju där på sin ”fritid” och har kanske inte möjlighet att tillgodose alla önskemål).

Dialog kring spontanträning på grön tid sker ofta i förväg via vår medlemschat på Messenger. Maila till info@vvsk.com så lägger vi till dig. Såhär kan det se ut:

Blå tid – schemalagd träning

”Blå tid” är schemalagda och bemannade aktiviteter som är riktade till särskilda målgrupper. Under dessa tider är det alltså garanterat en båtförare på plats, med uppgiften att köra alla åkare i turordning enligt kölista.

OBS! Efter kl. 19:00 (på vardagar) respektive 14:00 (på lördagar) får båtföraren avsluta sitt pass om ingen står i kön. Så kom i tid! 🙂

Köregler:

Nedanstående regler gäller i första hand på blå tid då båtförare är schemalagda vid anläggningen. Under grön tid bestämmer ev. behöriga båtförare upplägget utifrån sina förutsättningar, köreglerna rekommenderas då som grund.

  • Man ställer sig i kön när man anländer till anläggningen (ingen ”paxning” i förväg)
  • När man gjort sitt åk kan man åter ställa sig sist i kön (inte två köplatser samtidigt)
  • Har man åkt två gånger så lämnar man företräde till de som åkt mindre, men får självklart åka mer i mån av plats.
  • Om kön är lång och tiden är knapp gäller korta åk, max 10 min, så att så många som möjligt hinner åka.
  • Gäster är välkomna men medlemmar kan hävda företräde. Förbokade provåk, bokade senast föregående dag, har dock prio vid bokad tid.
  • Båtförare/ledare ”on duty” är garanterad minst varsitt åk under passet (under förutsättning att annan båtförare finns tillgänglig)
  • Sunt förnuft och kamratlig flexibilitet kring alla punkter ovan 🙂

Planerat schema per vecka